Utbildningar & Seminarier

Det har varit spännande och stimulerande att under så många år få resa runt i Sverige och möta alla er pedagoger på de föreläsningar och seminarier jag har haft utifrån mina böcker eller era önskemål. Men tiderna förändras, det har inte minst coronaviruset lärt oss, vilket gjort att vi alltmer har fått träffas digitalt. Det är en av anledningarna till att jag låtit bygga om min hemsida för att bättre passa den nuvarande situationen. Jag hoppas att den här digitala plattformen ska kunna nå ut, även till er som kanske inte haft möjlighet att resa dit där föreläsningarna har ägt rum.

Här på hemsidan, under rubriken ”Utbildningar”, vill jag fortsätta dela med mig av mina kunskaper. Om du finner något som du tror kan intressera en kollega, får du gärna dela det vidare. Välkomna!

  • Den pedagogiska grundsynen

    När man förstår bakgrunden till sin egen grundsyn, den teoretiska och den som är byggd på erfarenhet, så är det lättare att förstå och utveckla en helhetssyn på barn och förskoleverksamheten. Alla pedagoger har naturligtvis inte samma grundsyn och det är heller inte nödvändigt.

  • Är leken hotad?

    Leken har sitt ursprung långt tillbaka i tiden. Hur vi som pedagoger ser på leken är starkt påverkat av när vi gick vår utbildning och vilka lekteorier våra lärare var inspirerade av. Vi behöver fundera över vilka tankar som har påverkat oss och om de överensstämmer med vad vi verkligen tycker idag.

  • Ängsliga barn i förskolan

    Hur kan vi bäst hjälpa ett barn som är väldigt försiktigt och väldigt rädd för allting? Hur kan vi stötta barnet att våga lite mer utan att pressa eller stressa? Vi vill ju så gärna att barnen i vår förskola ska kunna slappna av och leka, springa, skratta och ha kul.