Barn, rörelse och inspirerande lekmiljöer

Att barn ska få tid och möjlighet att röra sig mycket har länge varit en av mina hjärtefrågor. Vårt samhälle blir alltmer stillasittande. Vi åker hiss och bil och TV-tittande och datorer kommer tidigt in i barnens liv. Därför behövs det en ännu större medvetenhet om rörelsens betydelse idag, än förr när barnen naturligt rörde sig i det dagliga livet. Brist på rörelse kan både vara en hälsofara och det kan hindra barns utveckling och lärande.

Det är naturligt för barn att röra sig

Inte för att vi tänker på benskörhet när det gäller barn, men faktum är att bentätheten byggs upp före puberteten och det är därför det är så viktigt att barn är aktiva. Att hoppa, springa och klättra är bästa sättet att stärka skelettet och det gör barn bäst utomhus.

Barn behöver både lugna och vilda lekar eftersom hjärnan vill ha balans mellan kaos och ordning för att kunna vara kreativ och lära sig nya saker. Hjärnans motoriska centrum är nära kopplat till den del av hjärnan som påverkar vakenhet och uppmärksamhet. När barnen leker vilda lekar, klättrar, klänger, hoppar och springer, ökar vakenheten och gör att hjärnan bättre kan förstå och organisera sinnesintryck. Detta leder till att information kan bearbetas och förvandlas till kunskap. Barn som får utlopp för sitt rörelsebehov och får leka blir mer koncentrerade och motiverade till inlärning.

Inspirerande lekmiljöer

Måste lekutrymmet vara stort? Nej, tvärtom kan ett trångt utrymme vara otroligt spännande för leken. En trappa kan vara den perfekta lekplatsen med små figurer. En byrålåda kan vara ett hemligt lekrum, som när leken är över bara är att stänga till nästa lektillfälle. Att få leka på en vind eller annat obestämt utrymme kan sätta fantasin i omlopp och kreera en alldeles ny lek. Barn gillar riktiga grejor, begagnade köksföremål i trä blir ofta mer uppskattade än plastiga föremål. Stora kartonger kan bli ett hus, en båt eller vad som helst. En lövhög blir ett hav att bada i. Det finns miljöer där jag även som vuxen blir väldigt leksugen. Några av dem kan ni se här.

Dela sidan