Förskollärare, specialpedagog, utbildare och författare

Mitt yrkesval var klart vid fem års ålder då jag började ”kindergarten”. ”Jag skulle bli som fröken!!” Så blev det också. Jag utbildade mig till förskollärare, speciallärare och talpedagog. Under hela mitt vuxna liv har jag haft ett stort intresse för barns behov och utveckling. Alla vi som arbetar med barn fascineras ständigt av ännu outforskade aspekter i deras värld.

Ylva Ellneby

Mina Böcker

Se mina alster…

Kontakt

Kommunikation är min grej

Spanien

Mitt liv i Torrevieja

Jag hoppas att du inspireras till olika projekt genom att läsa mer på min hemsida. Du är alltid välkommen att höra av dig till mig. /Ylva

Musiken

Vad skulle vi göra utan musik?

Casa de los Niños

Mitt arbete med Rädda Barnen

Barn och rörelse

Barn skall röra på sig. Punkt!

Senast utgivna böcker

Om barn och stress och...
Barns verklighet är idag mer komplicerad och svårhanterlig än någonsin förr. Tempot i barnens tillvaro har höjts och till följd...
Förskoleserien Den livsviktiga leken
I Den livsviktiga leken får du som pedagog veta mer om lekens olika former och om hur du kan använda...
Må bra i förskolan: musik,...
”Det är inte alltid för mycket av det onda som gör att vi mår dåligt. Det kan vara för lite...

Utbildning

  • Fri lek och styrt lärande.
    Den glädje vi ser att barnet upplever genom lek vill vi gärna utnyttja, även för lärandesituationer där vi som pedagoger har bestämt tema. I de flesta fall lyckas vi bra om vi inte klampar in med vår ambition i det som barnen redan leker. Studera gärna barnens lek men bryt inte in med tillrättalägganden i undervisningens tjänst, det finns stor risk att du dödar leken – och barnets eget initiativ.
  • Samspel motorik och perception
    För att ett barn ska utvecklas utan bekymmer behövs ett samspel mellan motoriken, språket och de olika perceptionsområdena. Detta sker bäst genom barnets lek, nyfikenhet och lust att utforska. Utvecklingen följer ofta ett bestämt mönster. Barn lär sig till exempel oftast att först sitta, sedan krypa, gå och springa. Det lär sig säga enstaka ord innan de kan formulera meningar. Men det är viktigt att ha i minnet att vad som är normalt varierar mycket. Barn utvecklas i ungefär samma ordning men olika fort! Jämsides med detta utvecklas även barnets känsloliv och sociala kompetens, vilket är själva grunden till hur barnet mår och fungerar. Därför är kunskapen om det enskilda barnets situation nödvändig om jag som pedagog ska kunna förstå barnets behov och kunna möta det med rätt krav och rätt stimulans.
  • Vad är lek?
    Det har visat sig svårt att definiera begreppet lek eftersom den har så många funktioner. Den är svår att skilja ut från andra handlingar som har med skapande verksamhet, fantasi och kreativitet att göra. Lek är allsidig och upptar en stor del av barnens fria tid. Leken har dessutom en stor betydelse för barnens fysiska och psykiska utveckling. Det mest utmärkande är ändå hur leken engagerar barn, hur de låter sig uppslukas. Många forskare kallar detta tillstånd för ”flow”. Barnen förflyttar sig till ett annat tillstånd där de glömmer tid och rum, så som en del av oss vuxna också kan, när vi går upp i något som verkligen fångar oss. Men det finns enligt olika forskare vissa karaktäristiska drag.

En resa i barnens värld

Med många års erfarenhet av arbete inom främst förskolan, men också skolan, är jag väl förtrogen med barns miljö och uppväxtvillkor. Efter min specialpedagogutbildning har jag arbetat med barn som av olika orsaker har behövt stöd i sin utveckling. Resan har varit spännande på fler än ett sätt.


Det har också lett till att jag velat dela med mig av alla de erfarenheter som jag samlat under åren. Det har blivit många föreläsningar, seminarier och böcker som jag fått dela med mig av till er som – liksom jag – tycker att barn är viktiga människor!

Dela sidan