Förskollärare, specialpedagog, utbildare och författare

Mitt yrkesval var klart vid fem års ålder då jag började ”kindergarten”. ”Jag skulle bli som fröken!!” Så blev det också. Jag utbildade mig till förskollärare, speciallärare och talpedagog. Under hela mitt vuxna liv har jag haft ett stort intresse för barns behov och utveckling. Alla vi som arbetar med barn fascineras ständigt av ännu outforskade aspekter i deras värld.
Ylva Ellneby

Mina Böcker

Se mina alster…

Kontakt

Kommunikation är min grej

Spanien

Mitt liv i Torrevieja

Jag hoppas att du inspireras till olika projekt genom att läsa mer på min hemsida. Du är alltid välkommen att höra av dig till mig. /Ylva

Musiken

Vad skulle vi göra utan musik?

Casa de los Niños

Mitt arbete med Rädda Barnen

Barn och rörelse

Barn skall röra på sig. Punkt!

Senast utgivna böcker

Barns verklighet är idag mer komplicerad och svårhanterlig än någonsin förr. Tempot i barnens tillvaro har höjts och till följd...
I Den livsviktiga leken får du som pedagog veta mer om lekens olika former och om hur du kan använda...
”Det är inte alltid för mycket av det onda som gör att vi mår dåligt. Det kan vara för lite...
Barns rätt att utvecklas är en bok om barns motoriska, perceptuella och språkliga utveckling, som nu blivit en klassiker. Den...
Jag har länge velat skriva en bok om vad barn verkligen behöver. Och nu känns det mer aktuellt än någonsin....
Vad händer egentligen i en vanlig svensk förskola som plötsligt får ta emot så många flyktingbarn att hela verksamheten ställs...
Med boken Cyberungar - eller vad barn verkligen behöver har jag velat ställa den snabba samhällsutvecklingen i relation till det...
– Vad föräldrar behöver veta om barns utveckling. Barn av idag lever i en ny tid. Och det gör vi...
För att kunna förändra situationen för ett barn måste vi vara medvetna om vad som skapar ohälsa och stress, men...
Språkresan är ett processinriktat metodiskt material som används i två syften; att utvärdera och stimulera barns kommunikativa och språkliga förmåga....

Utbildning

  • Förbjudna känslor
    Fråga: Jag är relativt ny i yrket och grunnar en del på skavigheter jag inte var förberedd på. Som den både chockartade och skamsna känslan att inte riktigt känna att man ”klickar” med alla barn. Det obekväma när man inte når fram till varandra. Som vuxen är jag ju dessutom i maktposition, och måste jag inte som förskollärare gilla alla barn? Är det ens ”normalt” att känna så här i yrket? Hur ska jag förhålla mig till mina ”fula känslor”? Funderande förskollärare.
  • Taktilt försvar – vad är det?
    En del barn reagerar negativt på beröring och om det inte har psykiska orsaker handlar det oftast om taktilt försvar. Barnets förmåga att hämma obehagskänslor fungerar inte. De flesta av oss kan känna riktigt stort obehag om vi får för oss att en stor luden spindel håller på att kravla upp för vår bara arm. Om vi sedan upptäcker att det är vår käraste som kittlar oss med ett grässtrå kan vi ”hämma” den obehagliga känslan och till och med tycka att det kittlar skönt.
  • Hinder för lek Del 3
    Vi tänker oftast på den fria leken som frihet för barnen att leka vad de vill, men den fria leken kan leda till ofrihet för en del barn. Lekforskarna Torben Hangaard Rasmussen och Eli Åm har genom observationer både ute och inne kommit fram till att många barn hämmas i nya och okända situationer, och när de känner sig otrygga tillsammans med andra barn. När vuxna är med i leken känner barnen sig säkrare och kan leka med större frihet. Sedan går den vuxne gradvis ur leken, men finns med i periferin. Dessa barn måste givetvis identifieras och ges adekvat stöd.

En resa i barnens värld

Med många års erfarenhet av arbete inom främst förskolan, men också skolan, är jag väl förtrogen med barns miljö och uppväxtvillkor. Efter min specialpedagogutbildning har jag arbetat med barn som av olika orsaker har behövt stöd i sin utveckling. Resan har varit spännande på fler än ett sätt.


Det har också lett till att jag velat dela med mig av alla de erfarenheter som jag samlat under åren. Det har blivit många föreläsningar, seminarier och böcker som jag fått dela med mig av till er som – liksom jag – tycker att barn är viktiga människor!

Dela sidan