Taktilt försvar – vad är det?

En del barn reagerar negativt på beröring och om det inte har psykiska orsaker handlar det oftast om taktilt försvar. Barnets förmåga att hämma obehagskänslor fungerar inte. De flesta av oss kan känna riktigt stort obehag om vi får för oss att en stor luden spindel håller på att kravla upp för vår bara arm. Om vi sedan upptäcker att det är vår käraste som kittlar oss med ett grässtrå kan vi ”hämma” den obehagliga känslan och till och med tycka att det kittlar skönt. Detta kan inte ett barn/en människa med ett taktilt försvar. Beröringsförnimmelser orsakar istället alltid obehag. För dessa barn är det ett verkligt dilemma. De behöver mer kroppskontakt än andra, men har svårt att ta emot den. Det kan skapa stora problem i sociala relationer. För dessa barn är det till exempel mycket svårt att stå på led. En knuff i en stökig kö kan utlösa ett slagsmål hos ett känsligt barn. Det är av största vikt att den vuxne förstår barnets problem.

Det finns några saker vi kan tänka på för att hjälpa barnet. Det är bättre att ta i barnet ordentligt än att röra det försiktigt. Barnet har lättare att tåla den beröring det får ge sig själv. Barnet är mest rädd att bli berörd i ansiktet, huvudet och håret. Försök få barnet att krama dig, istället för att krama barnet. Låt barnet leka med material som stimulerar beröringssinnet som till exempel lera, sand, vatten, play-do eller deg, men låt barnet bestämma hur. För en del barn kan det vara lättare att ta emot beröring om balanssinnet stimuleras. Det kan alltså vara bra att snurra, hoppa, dansa eller gunga innan man leker lekar med kroppskontakt eller använder material som brukar ge barnet olustkänslor.

Ett barn med taktilt försvar kan ofta reagera med hyperaktivitet och kan få svårt att koncentrera sig på grund av att det hela tiden störs av rädslan för obehagliga upplevelser. Eller så reagerar barnet med att dra sig undan. På så vis kan det taktila försvaret även hindra barnet i inlärningssituationer.

Du kan läsa mer om hur du kan stimulera beröring och taktilt försvar i böckerna ”Om du inte rör mig så dör jag” och ”Barns rätt att utvecklas”. Du finner dem här på hemsidan under fliken https://ellneby.com/bocker/

Du kan även läsa mer längre ner på denna utbildningssidan under rubriken ”Om du inte rör mig så dör jag”.

Välkommen!

Dela sidan