Ingen bild tillgänglig

Språkresan – en väg till ett andra språk

 Författare: Ylva Ellneby  Kategori: Eget verk  Utgivare: Hogrefe Psykologiförlaget AB  Publicerad: 1 februari, 1997
 Beskrivning:

Språkresan är ett processinriktat metodiskt material som används i två syften; att utvärdera och stimulera barns kommunikativa och språkliga förmåga. Materialet är avsett att användas av pedagoger som arbetar med flerspråkiga barn, samt med svenska barn med försenad språkutveckling.

Språkresans utvärderingsdel är konstruerad för att ge en positiv och rättvis bild av barnets förmåga att använda och förstå språk, dvs såväl expressiv som impressiv förmåga. Den strukturerade utvärderingen omfattar tre moment: förmågan att uttrycka sig i tal, ordförråd och språkförståelse. Pedagogen kan sedan lägga upp individuella språkprogram för enskilda barn, eller planera arbetet i en barngrupp så att barnets språktillägnande stimuleras utifrån den nivå som barnet befinner sig på.

Språkresan har utprövats av pedagoger under våren 1997, bl a i förskolor i mångkulturella områden och språkförskolor för såväl barn med svenska som andra språk, som för barn med försenad språkutveckling.

Handboken består av fem delar: Del I ger en teoretisk bakgrund till barns normala språkutveckling och belyser olikheter i språkkulturer och språkets uppbyggnad. I nästa del presenteras utprövningsarbetet och användning av Språkresans utvärderingsdel. I den tredje delen åskådliggörs tillämpningen av Språkresan med två konkreta fallstudier. Språkresan som stimuleringsmaterial, med strukturerade pedagogiska övningar, exemplifieras i den fjärde delen. Handboken avslutas men en del där svensk grammatik i förhållande till andra modersmål beskrivs.

Materialet i Språkresan används både vid utvärdering och stimulering och består av: handbok, fyra små resväskor med 10-13 miniatyrföremål – varje väska med ett tema, fem händelsebilder i färg – varje bild med ett tema, åtta serier med sekvensbilder vars innehåll är kopplat till händelsebilderna, en svart tygpåse samt 10 st* utvärderingsprotokoll.

Dela sidan

 Tillbaka