Ingen bild tillgänglig

Empatisk kommunikation

 Författare: Kapitel 7, Ylva Ellneby  Kategori: Samarbeten  Utgivare: test  Publicerad: 1 mars, 2004
 Beskrivning:

Giraffspråket är ett kommunikationsverktyg som lär oss att be om vad vi behöver utan att trampa andra på tårna. Det spelar roll vilka ord vi använder. Detta märks på de känslor som uppstår när människor kommunicerar med varandra. Orden har makt att såra eller uppmuntra, ge insikt i eller utestänga andras liv. Giraffspråket är ett redskap för att få närmare kontakt med såväl den andres som sitt eget inre liv. Giraffspråket handlar om känslor och behov.

Detta är en bok översatt från danska. I samband med det blev jag ombedd att skriva till ett kapitel som skulle handla om ”Pedagogiska tendenser i den svenska förskolan och skolan.” Det kapitlet handlar om medbestämmande, empati, föräldrabemötande, respekt, stress, konflikthantering, värdegrunden och läroplanen.

Jag har för övrigt skrivit två böcker om kommunikation tillsammans med samtalsterapeut Barbro von Hilgers ”Hör du vad jag säger” och ”Att samtala med barn”, vilka beskriver en praktisk samtalsmodell anpassad till arbetet i förskola och skola. Det handlar om att lyssna med fyra öron. Du finner bägge dessa böcker på denna sida.

Dela sidan

 Tillbaka