Ingen bild tillgänglig

Barns rätt att utvecklas

 Författare: Ylva Ellneby  Kategori: Eget verk  Utgivare: Natur Kultur Akademisk  Publicerad: 9 oktober, 2010  ISBN: 9789127822290  Sidor: 195
 Beskrivning:

Barns rätt att utvecklas är en bok om barns motoriska, perceptuella och språkliga utveckling, som nu blivit en klassiker. Den har nu utgivits i sin tionde upplaga i en kraftigt reviderad och omarbetad upplaga.
Nu utgiven på bokförlaget Natur och Kultur 2007

Recension:

Under min gymnasietid i mitten av sjuttiotalet hade jag en lärare, Herr Ekebjörns, som bland mycket annat gjorde oss elever uppmärksamma på vikten av att studera innehållsförteckningen innan läsningen av själva textmassan börjar. Det var precis vad jag gjorde med Ylva Ellnebys bok ”Barns rätt att utvecklas”. Den innehåller något så ovanligt som en illustrerad innehållsförteckning som gör att man blir nyfiken och lockas till fortsatt läsning.
Dessutom är hela boken rent estetiskt tilltalande och mycket pedagogiskt upplagd. Lägg därtill ett intressant textinnehåll och resultatet blir en bra bok.
”Barns rätt att utvecklas” beskriver barnets utveckling under olika åldrar, inom områden såsom känsel, muskel-, syn och hörselsinne, fin- och grovmotorik samt tal- och språkutveckling.
Författaren utgår från barnets biologiska ålder, men hon klargör noga att åldersangivelserna är riktmärken som anger var ungefär i utvecklingen barnet befinner sig.

Boken innehåller dels utvecklingsstadierna och var barn ”bör” kunna vid en viss ålder, dels mängder av tips och förslag på aktiviteter som tränar och befrämjar de olika färdigheterna. Mycket användbart och efterlängtat. Som ett extra plus refererar Ylva Ellneby (förskollärare och specialpedagog) till sitt arbete bland gatubarn i Argentina, vilket ger en extra dimension åt innehållet.
Det visar också på vilka fantastiska möjligheter ett barn har att reparera eller åtminstone avsevärt förbättra tidigare skador eller brister. Avgörande för denna ”läkning” är att barnet får gå igenom alla utvecklingstadier i rätt ordning, även om dess biologiska ålder är högt över den utvecklingsmässiga.
Denna bok bör absolut ingå i studielitteraturen för alla som ska arbeta med barn. Den bör dessutom finnas på alla förskolor och användas vid observation och föräldrasamtal.
Vid planering av samlingar, gymnastik och andra aktiviteter är den en självklar källa att ösa meningsfulla, lärorika och roliga övningar och lekar ur. Som grädde på moset avslutas boken med två sidor ordförklaringar och en leklista! Även som förälder har man stor nytta av denna utomordentligt genomarbetade, innehållsrika och vackra bok. Magister Ekebjörns skulle ha glatt sig.

Inger Ekstrand

Dela sidan

 Tillbaka