Om barn och stress och...
Barns verklighet är idag mer komplicerad och svårhanterlig än någonsin förr. Tempot i barnens tillvaro har höjts och till följd...
Förskoleserien Den livsviktiga leken
I Den livsviktiga leken får du som pedagog veta mer om lekens olika former och om hur du kan använda...
Må bra i förskolan: musik,...
”Det är inte alltid för mycket av det onda som gör att vi mår dåligt. Det kan vara för lite...
Barns rätt att utvecklas
Barns rätt att utvecklas är en bok om barns motoriska, perceptuella och språkliga utveckling, som nu blivit en klassiker. Den...
Cyberungar
Jag har länge velat skriva en bok om vad barn verkligen behöver. Och nu känns det mer aktuellt än någonsin....
Pedagoger mitt i mångfalden
Vad händer egentligen i en vanlig svensk förskola som plötsligt får ta emot så många flyktingbarn att hela verksamheten ställs...
Cyberungar – eller vad barn...
Med boken Cyberungar - eller vad barn verkligen behöver har jag velat ställa den snabba samhällsutvecklingen i relation till det...
Titta vad jag kan!
– Vad föräldrar behöver veta om barns utveckling. Barn av idag lever i en ny tid. Och det gör vi...
Om BARN och STRESS och...
För att kunna förändra situationen för ett barn måste vi vara medvetna om vad som skapar ohälsa och stress, men...
Språkresan – en väg till...
Språkresan är ett processinriktat metodiskt material som används i två syften; att utvärdera och stimulera barns kommunikativa och språkliga förmåga....