Om barn och stress  

Språkresan - en väg till ett andra språk

Språkresan är ett processinriktat metodiskt material som används i två syften; att utvärdera och stimulera barns kommunikativa och språkliga förmåga. Materialet är avsett att användas av pedagoger som arbetar med flerspråkiga barn, samt med svenska barn med försenad språkutveckling.

Språkresans utvärderingsdel är konstruerad för att ge en positiv och rättvis bild av barnets förmåga att använda och förstå språk, dvs såväl expressiv som impressiv förmåga. Den strukturerade utvärderingen omfattar tre moment: förmågan att uttrycka sig i tal, ordförråd och språkförståelse. Pedagogen kan sedan lägga upp individuella språkprogram för enskilda barn, eller planera arbetet i en barngrupp så att barnets språktillägnande stimuleras utifrån den nivå som barnet befinner sig på.

Språkresan har utprövats av pedagoger under våren 1997, bl a i förskolor i mångkulturella områden och språkförskolor för såväl barn med svenska som andra språk, som för barn med försenad språkutveckling.

Handboken består av fem delar: Del I ger en teoretisk bakgrund till barns normala språkutveckling och belyser olikheter i språkkulturer och språkets uppbyggnad. I nästa del presenteras utprövningsarbetet och användning av Språkresans utvärderingsdel. I den tredje delen åskådliggörs tillämpningen av Språkresan med två konkreta fallstudier. Språkresan som stimuleringsmaterial, med strukturerade pedagogiska övningar, exemplifieras i den fjärde delen. Handboken avslutas men en del där svensk grammatik i förhållande till andra modersmål beskrivs.

Materialet i Språkresan används både vid utvärdering och stimulering och består av: handbok, fyra små resväskor med 10-13 miniatyrföremål - varje väska med ett tema, fem händelsebilder i färg - varje bild med ett tema, åtta serier med sekvensbilder vars innehåll är kopplat till händelsebilderna, en svart tygpåse samt 10 st* utvärderingsprotokoll.

Språkresan beställs från
Hogrefe.

"Språkresan - en väg till ett andra språk" finns även som
föreläsning eller kurs.

*förbrukningsmaterial.

Recension:

Språkets ryska docka

Först ser jag ingenting förutom en stor blå resväska. Men när den öppnas hittar jag ytterliggare en, nej två, tre, fyra små väskor, en tygpåse och lite annat smått och gott. Som en variant av den ryska dockan, ungefär. I var och en av de små väskorna ryms miniatyrer av vardagsnära saker. En stol, ett bord, en tallrik och så vidare. En väska för varje tema. Föremålen, boken, händelsebilderna, sekvensbilderna, utvärderingsprotokollen, med åtgärdsprogram och väskorna är Ylva Ellnebys fantastiska språkträningsmaterial "Språkresan - en väg till ett andra språk".

Idén till ett spännande språkmaterial fick Ylva Ellneby under sina tio år som tal-, språk, och specialpedagog inom förskolan i Kista, Akalla och Husby, de stadsdelar i Stockholm som har haft den största ökningen av antalet invandrare under 1990-talet. Hon förstod vikten av att kunna utvärdera barns språk för att kunna stimulera barnet utifrån den språkliga nivån som det befinner sig på. När det gäller invandrarbarn är det inte ovanligt med en obalans mellan den intellektuella utvecklingen och förmågan att förstå och uttrycka sig på svenska.

Och materialet är verkligen en resa i det svenska språket. Inte bara grammatiskt, utan också i kommunikation och socialt samspel. Ylva Ellneby har lyckats med konststycket att lyfta fram pedagogiska ansatser i språkstimulering och samtidigt göra dem roliga. Väldigt många delar av det som presenteras i boken och väskorna används redan i dag i arbetet med barn som har svenska som andra språk. Men här finns också en teoretisk koppling som kommer att ge många pedagoger runt om i landet nya "aha-upplevelser". Det garanterar jag.

Ylva Ellneby vet att motivation och nyfikenhet är barnets största drivkraft i utvecklingen. I "Språkresan" vågar hon driva den tesen fullt ut och gör materialet precis så spännande som barn önskar. Det är bara på en punkt som Ylva tvekar något; till vilka materialet är avsett för. Hennes praktiska erfarenheter kommer till största delen från barn med invandrarbakgrund. Men materialets förtjänster berikar alla barn med språkstörningar. Inte minst inlärningshämmade barn som kan ha svårt att hitta motivation och uthållighet i träningen. Jag tänker också på andra helt "vanliga" småbarn som står på tröskeln till språkets fascinerande mysterium. Av den anledningen kunde jag inte låta bli att låta Christoffer, 2 år, ta del av "Språkresan". Han är minsann inte språkförsenad, men hängav sig fullständigt åt övningarna med en lust som i ord är svår att beskriva.

-Mera, mera, sluta inte! hojtade han varje gång han förstod att övningsstunden började lida mot sitt slut. Det är väl ett betyg på "Språkresan" så gott som något.

Lasse Nohrstedt

Hämtat från Förskolan nr.1 1999.

<< Tillbaka