Kurser
Språkresan - ett utvärderings- och stimuleringsmaterial. Mer info >>
Om barn och stress - och vad vi kan göra åt det. Mer info >>
Handledning för pedagoger - En modell för kommunikation och konflikslösning Mer info >>
Hör du vad jag säger?
Fyra öron - En samtalsmodell som fungerar
Mer info >>
Cyberungar - om att vara barn i det moderna samhället. Mer info >>
Att samtala med barn Mer info >>
Om barns lek och utveckling Mer info >>
en väg till ett andra språk
"Språkresan" är ett processinriktat metodiskt material som används för att utvärdera och stimulera barns kommunikativa och språkliga förmåga. Materialet är avsett att användas av pedagoger som arbetar med flerspråkiga barn samt svenska barn med försenad språkutveckling.

Innehåll:

Teorier om språkinlärning
Varför lär sig inte José svenska?
Något om olikheter i språk
Språkets uppbyggnad
Kommunikativ kompetens
Språkresan i praktiken
Genomgång av utvärdering och förslag till stimulering

Kursen kan beställas från Ylva.

 Kurser