Kurser
Språkresan - ett utvärderings- och stimuleringsmaterial. Mer info >>
Om barn och stress - och vad vi kan göra åt det. Mer info >>
Handledning för pedagoger - En modell för kommunikation och konflikslösning Mer info >>
Hör du vad jag säger?
Fyra öron - En samtalsmodell som fungerar
Mer info >>
Cyberungar - om att vara barn i det moderna samhället. Mer info >>
Att samtala med barn Mer info >>
Om barns lek och utveckling Mer info >>


Att samtala med barn

Att samtala med barn bygger på en väl utprovad samtalsmodell och riktar sig till förskollärare, lärare, föräldrar m.fl. Föreläsnimgen består av en halvdag, och baseras på boken Att samtala med barn

 Kurser