Kurser
Språkresan - ett utvärderings- och stimuleringsmaterial. Mer info >>
Om barn och stress - och vad vi kan göra åt det. Mer info >>
Handledning för pedagoger - En modell för kommunikation och konflikslösning Mer info >>
Hör du vad jag säger?
Fyra öron - En samtalsmodell som fungerar
Mer info >>
Cyberungar - om att vara barn i det moderna samhället. Mer info >>
Att samtala med barn Mer info >>
Om barns lek och utveckling Mer info >>En modell för kommunikation och konfliktlösning

Som pedagog har du säkert känt ett ökat behov av handledning eftersom arbetssituationen inom förskolan/skolan blivit alltmer krävande och mångskiftande. För vissa andra yrkeskategorier som arbetar med människor har detta länge varit en självklarhet. För att tillgodose detta behov erbjuds du att under fem dagar - uppdelat på två perioder - uppleva en kommunikations- och konfilktlösningsmodell som gör det lättare för dig att hantera framtida problem. Utifrån denna modell kan du, efter avslutad handledning i en mindre grupp, självständigt arbeta vidare för att utveckla din förmåga att hantera konflikter och föra konstruktiva samtal.

Genomförande:

En grupp på tjugo deltagare och två ledare - med såväl psykologisk/terapeutisk som pedagogisk kompetens - träffas vid två tillfällen, tre dagar plus två dagar, med ett par månaders tidsuppehåll. I mindre grupp, av varierande storlek, får du genom olika övningar och aktiviteter tillfälle att göra nya erfarenheter som följs upp av samtal. Problemställningarna bygger på delatagarnas egna upplevelser och behov som bearbetas med hjälp av övningar och aktiviteter. Handledningen ger dig många möjligheter till reflektion, vilket leder till en bättre förståelse för dig själv och ditt handlande. Detta är grundläggande för att ändra beteende. Med hjälp av dessa nya erfarenheter kan du i fortsättningen agera på ett annat sätt i krävande situationer.

Handledningen har följande tyngdpunkter:

Jag är idel öra - lyssnandets svåra konst
Om att tala så att andra förstår
Det sakliga och det emotionella samtalet
Att föra ett samtal utan att bli styrd
Planerat föräldrasamtal eller spontan tamburkontakt
Varför blev det som det blev?
Att ta emot och ge kritik
Konflikt - katastrof eller möjlighet? Olika roller i en konflikt - vilken roll spelar jag?

Kursen beställs direkt från Ylva.

 Kurser