Kurser
Språkresan - ett utvärderings- och stimuleringsmaterial. Mer info >>
Om barn och stress - och vad vi kan göra åt det. Mer info >>
Handledning för pedagoger - En modell för kommunikation och konflikslösning Mer info >>
Hör du vad jag säger?
Fyra öron - En samtalsmodell som fungerar
Mer info >>
Cyberungar - om att vara barn i det moderna samhället. Mer info >>
Att samtala med barn Mer info >>
Om barns lek och utveckling Mer info >>


Hör du vad jag säger?

Fyra öron - en samtalsmodell som fungerar


Föreläsning, hel- eller halvdag eller kurs 2-3 dagar.

Tycker du att det är svårt att få sagt det du vill?
Upplever du att samtal havererar eller att det du säger misstolkas?
Gruvar du dig inför föräldrasamtal, personalsamtal eller samtal med en överordnad?
Tycker du att det är svårt att nå fram med det du vill ha sagt till din partner, dina barn och dina föräldrar?

Så fort två männsikor är närvarande i ett rum påverkar de varandra. En "talande tystnad" kan säga mer än ord och det som uttalas är bara toppen på isberget - det är vad som pågår under ytan som bestämmer om det skall bli ett givande utbyte av information eller om misstförstånd skall börja hopa sig.

Innehåll:

 • Jag är idel öra - lyssnandets svåra konst
 • Om att tala så andra förstår
 • Det sakliga och det emotionella samtalet
 • Att föra ett samtal utan att bli styrd
 • Planerat föräldrasamtal eller utvecklingssamtal
 • Varför blev det som det blev?
 • Att ta emot kritik eller beröm
 • Konflikt - katastrof eller möjlighet
 • Olika roller i en konflikt - vilken roll spelar jag?
 • Samtalsabotörer och samtalsbefrämjare
 • Kroppspråkets betydelse
 • Ylva Ellneby är special- och talpedagog, utbildare och författare till en lång rad böcker, bland annat Cyberungar, Om barn och stress och Barns rätt att utvecklas. ylva_barbro Barbro von Hilgers är samtalsterapeut och barn- och ungdoms-terapeut, bosatt i Tyskland. Sedan många år arbetar hon med kommunikation- och samtalsträning.


   Kurser