Kurser
Språkresan - ett utvärderings- och stimuleringsmaterial. Mer info >>
Om barn och stress - och vad vi kan göra åt det. Mer info >>
Handledning för pedagoger - En modell för kommunikation och konflikslösning Mer info >>
Hör du vad jag säger?
Fyra öron - En samtalsmodell som fungerar
Mer info >>
Cyberungar - om att vara barn i det moderna samhället. Mer info >>
Att samtala med barn Mer info >>
Om barns lek och utveckling Mer info >>


Cyberungar - om att vara barn i det moderna samhället.

2000 - talets barn har svårt att föreställa sig ett liv utan mobil, teve och Internet. Mycket har förändrats på kort tid, även synen på barn. Dagens fyraåringar är som åttiotalets sexåringar. Skolbarnens liv har alltmer börjat likna de vuxnas liv med fulltecknade almanackor och fri tillgång till all information i världen. Vad har hänt med barndomen när det har blivit barnsligt att vara barn? Har vi överlämnat barnen till konsumtionssamhället eller ger vi dem den förberedelse för vuxenlivet som de behöver.

Ur innehållet:
 • Är det något fel på dagens barndom?
 • Tweenies
 • Dataspelsgenerationen
 • Att skydda barn online
 • Fetma, inaktivitet och stress - den nya ohälsan
 • Värde och värderingar
 • Vad barn verkligen behöver


 • Ur Tidningen Förskolan
  Som titeln avslöjar handlar bokens funderingar mycket om den nya tekniken som finns omkring oss och även sysselsätter våra barn. Flera av kapitlen behandlar barn och datorer och hur vi som vuxna förhåller oss till hur barnen ska få tillgång till program, spel och Internet. Författaren hänvisar till en mängd olika studier och forskning som finns kring den nya tekniken och hur den påverkar barn. Samtidigt anser hon att vi idag inte vet hur den på sikt påverkar deras utveckling.

  Men "Cyberungar" handlar inte bara om den moderna tekniken Det handlar även om kostfrågor, barns rätt till en bra förskola och skola, kvalitetsfaktorer som gruppstorlekar och pedagogernas utbildning och förhållningssätt. Hon belyser även hur separationer, såpoperor och medievåld påverkar barn. Författaren varvar tankar och erfarenheter kring vad hon anser vara vad barn verkligen behöver med slutsatser från undersökningar och uttalanden av läkare, psykologer och forskare.

   Kurser