Kurser
Språkresan - ett utvärderings- och stimuleringsmaterial. Mer info >>
Om barn och stress - och vad vi kan göra åt det. Mer info >>
Handledning för pedagoger - En modell för kommunikation och konflikslösning Mer info >>
Hör du vad jag säger?
Fyra öron - En samtalsmodell som fungerar
Mer info >>
Cyberungar - om att vara barn i det moderna samhället. Mer info >>
Att samtala med barn Mer info >>
Om barns lek och utveckling Mer info >>
Även barn lider av stress. Det är ett ökande problem. Många barn har fritiden inbokad med olika aktiviteter, inte minst inom idrottens område. Popkulturen med anspelningar på sex, våld, modekläder och såpor konsumeras av allt yngre barn. Föreläsningen syftar till att ge insikt i vad som orsakar stress hos barn och om hur vi kan hjälpa dem i hemmet, förskolan och i skolan.
Utbildning/föreläsning 1-2 dagar eller kortföreläsning kväll eller ½ dag

"Alla barn är vänliga av naturen. Är dom inte det beror det på stress. Vi måste sträva efter att ta bort stressen ut deras liv". (Ravi Shankar)

Innehåll:

Internationella stressforskningsinstitutet.
Vad är stress?
Positiv stress - negativ stress.
Vad utlöser stress hos barn?
Använd anpassningsenergin med förnuft.
Stresstest.
Olika sätt att reagera på stress.
Kamp och Flykt.
Vanliga psykosomatiska problem hos barn.
Att identifiera stressorsaker.
Hur kan vi hjälpa stressade barn?
Oxytocin - ett lugn och ro hormon.
Hur gör barn för att hantera stress?
Råd till föräldrar.
Barns känsloutveckling.
Aktiviteter i förskola - skola som har en positiv inverkan på stress.
Kursen kan beställas direkt från Ylva.

 Kurser