Jag heter Ylva Ellneby. Mitt yrkesval var klart vid fem års ålder då jag började "Kindergarten". "Jag skulle bli som fröken!". Så blev det också.
Jag utbildade mig till förskollärare, speciallärare och talpedagog. Under hela mitt vuxna liv har jag haft ett stort intresse för barns behov och utveckling. Och alla vi som arbetar med barn fascineras ständigt av ännu outforskade aspekter i deras värld.

Efter mer än fyrtio års erfarenhet av arbete inom främst förskolan, men också skolan, är jag väl förtrogen med barns miljö och uppväxtvillkor. Efter min specialpedagogutbildning har jag arbetat med barn som av olika orsaker har behövt stöd i sin utveckling. Det har varit en spännande resa på fler än ett sätt.
Det har också lett till att jag velat dela med mig av alla de erfarenheter som jag samlat under åren. Föreläsningar, seminarier och ett antal böcker finns nu tillgängliga för dig som - liksom jag - tycker att barn är viktiga människor!

Jag hoppas att du inspireras till olika projekt genom att läsa mer på min hemsida. Du är alltid välkommen att höra av dig till mig.