Pedagoger mitt i mångfalden  

Pedagoger mitt i mångfalden

Att möta barn från andra kulturer i förskolan

Pedagoger mitt i mångfalden är en uppdaterad och grundligt reviderad utgåva av När kriget kom till dagis. Ny forskning och nya erfarenheter har tillfogats och de verksamheter som tidigare beskrivits har följts upp för att ytterligare beskriva hur processen har fortlöpt. Utöver det har nya kapitel tillkommit som bland annat beskriver problematiken kring flerspråkighet och språkstörning och om adoptivbarnens specifika situation.

Utgiven av Sveriges Utbildningsradio AB 2008

<< Tillbaka