Må bra i förskolan
Må bra i förskolan En alltmer stressande vardag ställer allt högre krav på människor – både på barn och vuxna. Förskolebarn lever i en vardag som ibland kan vara nog så krävande i förhållande till deras ålder och utveckling.

Läs mer >>
 
Att samtala med barn
-Genom att lyssna med fyra öron
Att samtala med barn   Att samtala med barn bygger på en väl utprovad samtalsmodell och riktar sig till förskollärare, lärare, föräldrar m.fl.

Läs mer >>
 
Hör du vad jag säger?
Fyra öron - en samtalsmodell som fungerar
Hör du vad jag säger   Är du kollega, partner, vän eller förälder är detta en bok för dig.

Läs mer >>
 
Om barn och stress - och vad vi kan göra åt det
Om barn och stress

stressade-barn-small
  Denna bok pekar på faktorer i barns liv som skapar stress och hur stress kan yttra sig hos olika barn. Många vuxna är idag själva så stressade att de inte alltid ser barnets behov. Här ges många förslag på miljöer som inbjuder till vila och avkoppling och på aktiviteter som stärker självkänslan och motverkar stress. Lugn och ro ger barn tid för reflektion, vilket är en förutsättning för att kunna utveckla tankar och känslor.

Läs mer >>
 
Språkresan - en väg till ett andra språk
Språkresan   Språkresan är ett processinriktat metodiskt material som används för att utvärdera och stimulera barns kommunikativa och språkliga förmåga. Materialet är avsett att användas av pedagoger som arbetar med flerspråkiga barn, samt med svenska barn med försenad språkutveckling.

Läs mer >>
 
Barns rätt att utvecklas
barns_ratt_liten2

Barns rätt att utvecklas
Barns rätt att utvecklas är en bok om barns motoriska, perceptuella och språkliga utveckling, som nu blivit en klassiker. Den har nu utgivits i sin tionde upplaga i en kraftigt reviderad och omarbetad upplaga.
Nu utgiven på bokförlaget Natur och Kultur 2007

Läs mer >>
 
När kriget kom till dagis
När kriget kom till dagis Ett barn har hela sin historia inom sig. En del barn har redan fått bära mycket mer än vad vi själva kommer att uppleva eller kan föreställa oss, än mindre förstå. "När kriget kom till dagis" är utmärkt vägledning i arbetet med invandrar- och flyktingbarn - och med de egna reaktionerna.

Läs mer >>
 
Pedagoger mitt i mångfalden
Att möta barn från andra kulturer i förskolan
Pedagoger mitt i mångfalden Pedagoger mitt i mångfalden är en uppdaterad och grundligt reviderad utgåva av När kriget kom till dagis. Ny forskning och nya erfarenheter har tillfogats och de verksamheter som tidigare beskrivits har följts upp för att ytterligare beskriva hur processen har fortlöpt. Utöver det har nya kapitel tillkommit som bland annat beskriver problematiken kring flerspråkighet och språkstörning och om adoptivbarnens specifika situation.

Läs mer >>
 
Om du inte rör mig så dör jag
Om du inte rör mig så dör jag Beröring kan betyda skillnaden mellan liv och död, den ger inte bara känslomässig kontakt - den taktila kommunikationen har också ett direkt samband med barnets förmåga till inlärning.

Läs mer >>
 
Titta vad jag kan!
Titta vad jag kan Barn av idag lever i en ny tid. Och det gör vi vuxna med. Allt går så fort och vi översköljs av mediernas och reklamens lockrop. Det är lätt att bli förvirrad. Varje förälder vill sitt barns bästa, men det är inte alltid så lätt att veta vad barnet verkligen behöver för att utveckla alla sina förmågor på bästa sätt.

Läs mer >>
 
Cyberungar eller en bok om vad barn verkligen behöver
Cyberungar Jag har länge velat skriva en bok om vad barn verkligen behöver. Och nu mer än någonsin. Aldrig förr har det funnits ett så stort utbud för barn. Ändå är det många barn som får alldeles fel saker i förhållande till deras mognad, utveckling och verkliga behov.

Läs mer >>