barn_stress

stressade-barn-big
 

Om barn och stress - och vad vi kan göra åt det

Barns tillvaro kan vara stressig och kravfylld. Vi ser det när barnen på olika sätt visar oro, ledsenhet och aggressivitet. Ja det finns barn som är så stressade att de uppvisar symtom på utbrändhet. Vad som kännetecknar många av dessa barn och de vuxna som står dem närmast är att de inte vet hur de ska koppla av och gå ner i varv. De har aldrig lärt sig hur man gör.

Denna bok pekar på faktorer i barns liv och närmiljö som skapar stress. Många vuxna som står barnen nära är i dag själva så stressade och uppvarvade att de inte alltid ser eller förstår barnens behov. Författaren tar också upp hur stress kan yttra sig hos olika barn – en del barn är stresståliga, andra känsliga och utvecklar snabbare ett beteende som signalerar att barnet inte mår bra.

Alla barn behöver tillgång till platser som ger lugn och ro och rum som inbjuder till vila och avkoppling. Ylva Ellneby ger många tips på hur man kan skapa en sådan miljö. Läsaren får också förslag på aktiviteter och lekar som stärker barns självkänsla och som motverkar stress. Här beskrivs bland annat massage för barn, avslappnings- och sinnesstimuleringsmetodik och lekar där man gör något för andra barn. Behagliga sinnesupplevelser och aktiviteter som lockar till empati och inlevelse stärker barns självförtroende, samtidigt som det hjälper dem att koppla av och gå ner i varv. Lugn och ro ger barn tid för reflektion, vilket är en förutsättning för att kunna utveckla tankar och känslor. En viktig bok!

Boken riktar sig till personal på förskolor, skolor, barnavårdscentraler och psykiatriska barnmottagningar samt alla föräldrar.

Stressade barn är en pocket utgåva av boken Om barn och stress ,utgiven av bokförlaget Natur och Kultur 2008


Recension:
Att samhället och familjesituationen ser ut som de gör i dag får inte göra oss blinda för att barn har en begränsad förmåga till ansvar, prestation och lojalitet. Barn ska inte ha mer frihet än de klarar av eller ha krav på prestationer som går utöver deras förmåga.
Orden är Ylva Ellnebys i boken "Om barn och stress-och vad vi kan göra åt det." 200 sidor av klokord.

Ylva Ellneby pekar på de faktorer i barns liv och närmiljö som skapar stress. Hon belyser det faktum att många vuxna som står barnen nära är så stressade och uppvarvade att de inte alltid ser eller förstår barns behov. I kapitel efter kapitel benar hon upp områden som skapar stress och ger tips på hur stressfaktorn kan minskas.

Ylva Ellneby är författare, förskollärare och tal- och specialpedagog. Hon föreläser runt om i landet och arbetar som konsult och handledare i förskolan. Liksom i sina tidigare böcker, "När kriget kom till dagis", "Om du inte rör mig så dör jag" och "Språkresan", har hon båda fötterna på jorden.
Det gläder mig oerhört att Ylva lyckas behålla närvaron av barns situation, även i en tid då författandet och konsultuppdragen borde medföra att hon fysiskt förflyttas längre från barnen.

"Om barn och stress" är en mycket engagerande och viktig bok i ett ämne som de senaste åren blivit akut, med tanke på alla de barn som uppvisar stresssymptom redan i förskoleåldern.

Lasse Nohrstedt

Hämtat ur Förskolan nr. 2 - 2000

Boken kan beställas från bokförlaget
Natur och Kultur.
"Om barn och stress" finns även som
föreläsning eller kurs.

<< Tillbaka