Klicka här för att läsa om mig
Klicka här för att läsa om Casa de los Niños
Klicka här för att läsa om mitt intresse för musik
Här kan du läsa om mitt samarbete med Barnens IKEA


Det är naturligt för barn att röra sig

Att barn ska få tid och möjlighet att röra sig mycket har länge varit en av mina hjärtefrågor. Vårt samhälle blir alltmer stillasittande. Vi åker hiss och bil och TV-tittande och datorer kommer tidigt in i barnens liv. Därför behövs det en ännu större medvetenhet om rörelsens betydelse idag, än förr när barnen naturligt rörde sig i det dagliga livet. Brist på rörelse kan både vara en hälsofara och det kan hindra barns utveckling och lärande.

Möjlighet till rörelse måste finnas redan från det att barnen är små. Det räcker inte att säga till en sexåring att det är dags att börja röra sig. De flesta föräldrar är så måna om sina barn och vill göra så bra som möjligt för dem. Men alla har ännu inte förstått hur viktigt det är med rörelse. Jag tror på upplysning. Därför har jag fortlöpande utbildning i ämnet både för föräldrar och för dem som arbetat professionellt inom förskolan.

Samarbete med Barnens IKEA

I det pågående samarbetet med Barnens IKEA finns samma tanke om att öka föräldrarnas kunskap om och intresse för barns möjligheter till rörelse. Det gör man bland annat genom att ta fram material som stimulerar och inspirierar till rörelse och erbjuda det som en del i IKEAs sortiment. De flesta som kommer till IKEA är familjer som har barn. Därför bygger man nu upp något som tillfredställer och visar på barnens behov.<< Tillbaka