Klicka här för att läsa om mig
Här kan du läsa om Casa de los Niños
Klicka här för att läsa om mitt intresse för musik
Klicka här för att läsa om mitt samarbete med Barnens IKEA


Rädda Barnen
Min kunskap om andra kulturer och hur det är att lära sig ett annat språk har jag erövrat genom egna erfarenheter. Genom Rädda Barnen har jag varit engagerad i internationella frågor som rör barns liv och utveckling. Under många år ingick jag i en referensgrupp för förskolefrågor med uppgift att stötta andra pedagoger som arbetade i underutvecklade och krigshärjade länder eller i flyktingläger. Det var genom det arbetet jag kom till Argentina och lärde känna Beatriz.

Casa de los Niños
"Att barn inte ska behöva leka på gatan borde vara självklart!"
År 1988 reste jag privat till Argentina för att under två månader lära känna en för mig okänd kontinent. Jag visste då att det utanför Buenos Aires fanns ett gatubarnsprojekt, helt privat, men som under en tid erhöll ekonomiskt stöd från Rädda Barnen. Jag ville gärna göra ett studiebesök vilket inte var alldeles enkelt (demokratin var mycket skör och myndigheterna såg inte så positivt på inblandning utifrån.) Jag kunde heller ingen spanska vilket de tyckte var besvärligt. Jag fick ändå löfte att komma dit för att under två dagar försöka förstå något av arbetet med gatubarnen.
Det var då jag träffade Beatriz, en kvinna i min egen ålder, som startade och som förestår projektet. Hennes arbete är helt oavlönat. Utan språk förstod vi ändå varandra. Hon blev snabbt min syster. Viss språkförbistring medförde dock att vi missförstod varandra på en viktig punkt. När jag efter två dagar skulle ta farväl trodde hon att jag skulle stanna kvar. Jag fick tjugofem ungar presenterade för mig som skulle vara "mina barn". Eftersom min spanska på intet sätt räckte till för att förklara situationen tänkte jag att det kanske var lika bra att bli kvar. Under fyra år pendlade jag mellan Buenos Aires och Stockholm för att utveckla det pedagogiska arbetet, dels på uppdrag av Rädda Barnen, dels som ett volontärt arbete.<< Tillbaka